Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Α' Ανακοίνωση

Α' Ανακοίνωση

Η Α' Ανακοίνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμη.

Βιβλίο Περιλήψεων

Βιβλίο Περιλήψεων

Το Βιβλίο Περιλήψεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμο