Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ

Ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ

Καλως ήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας

Α' Ανακοίνωση

Α' Ανακοίνωση

Η Α' Ανακοίνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμη.