Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

B' Ανακοίνωση

B' Ανακοίνωση

Η Β' Ανακοίνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμη.

Ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ

Ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ

Καλως ήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας