Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Β. Κομπορόζος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Γ. Θεοδωρόπουλος

Β΄Αντιπρόεδρος

Κ. Τεπετές

Γ. Γραμματέας

Θ. Θεοδοσόπουλος

Επίτιμος Πρόεδρος

Ι. Δ. Κανέλλος

Ταμίας

Δ. Πατσούρας

Μέλη

Ε. de Bree
Ι. Βίρλος
Δ. Μαγγανάς
K. Μαυραντώνης

 


 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Η. Κατσούλης

Μέλη

Χ. Μπαλή, Γ. Σκρουμπής

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ι. Καραϊτιανός

Μέλη

Κ. Στάμου, Μ. Χριστοδουλάκης

 


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΜΜΙΣΘΩΝ FELLOWS) IMPERIAL COLLEGE (ROYAL MARSDEN) ΚΑΙ ST΄ THOMAS ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πρόεδρος

Η. Κατσούλης, A. Tsiamis

Μέλη

C. Kontovounisios, Δ. Λιναρδούτσος,
Δ. Πατσούρας, Μ.Γ. Πραματευτάκης

Εκτύπωση