Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ι. Δ. Κανέλλος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Β. Κομπορόζος

Β΄Αντιπρόεδρος

Γ. Θεοδωρόπουλος

Γ. Γραμματέας

Θ. Θεοδοσόπουλος

Ταμίας

Δ. Πατσούρας

Μέλη

Ε. de Bree
K. Μαυραντώνης
Μ. Γ. Πραματευτάκης
Κ. Τεπετές

 


 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Δ. Μαγγανάς

Μέλη

Η. Κατσούλης, Γ. Σκρουμπής

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ι. Καραϊτιανός

Μέλη

Κ. Στάμου, Μ. Χριστοδουλάκης

 


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΜΜΙΣΘΩΝ FELLOWS) IMPERIAL COLLEGE (ROYAL MARSDEN) ΚΑΙ ST΄ THOMAS ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πρόεδρος

Η. Κατσούλης, C. Κontovounisios

Μέλη

Δ. Λιναρδούτσος, Δ. Πατσούρας,
Μ.Γ. Πραματευτάκης, Σ. Χριστοδούλου

Εκτύπωση