Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Γ. Θεοδωρόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Κ. Τεπετές

Β΄Αντιπρόεδρος

Ι. Καραϊτιανός

Γ. Γραμματέας

Ι. Βίρλος

Επίτιμοι Πρόεδροι

Ι. Δ. Κανέλλος, Β. Κομπορόζος

Ταμίας

Δ. Πατσούρας

Μέλη

Ε. de Bree
Η. Κατσούλης
Κ. Μαυραντώνης
Μ. Χριστοδουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη

Ε. Ανδριοπούλου, Σ. Παπαγρηγοριάδης

 


 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Ι. Μπαλογιάννης

Μέλη

Χ. Μπαλή, Κ. Στάμου

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Μ. Πιτιακούδης

Μέλη

Γ. Δεδεμάδη, Π. Κουριδάκης

 


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΜΜΙΣΘΩΝ FELLOWS) IMPERIAL COLLEGE (ROYAL MARSDEN) ΚΑΙ ST΄ THOMAS ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πρόεδρος

Η. Κατσούλης, A. Tsiamis

Μέλη

C. Kontovounisios, Δ. Λιναρδούτσος,
Δ. Πατσούρας, Μ.Γ. Πραματευτάκης