Μέλη Επιτροπής Νέων Χειρουργών

Juniors Committee

Μέλη Επιτροπής Νέων Χειρουργών (Juniors Committee)

Αργυρίου Ορέστης

Γαρουφαλιά Ζωή

Ιωαννίδης Αργύριος

Κορναρόπουλος Μιχαήλ

Κοτρογιάννης Ιωάννης

Κόφφας Στέφανος

Λουμάνι Ευαγγελία

Μιχαλοπούλου Βικτωρία

Μπαρκολιάς Χρήστος

Μπουχάγερ Κωνσταντίνος

Στραβοδήμος Γεώργιος

Στρατάκης Κωνσταντίνος

Τσίτκανος Γεώργιος

Φρούντας Μάξιμος

Χαλκιάς Κωνσταντίνος