ΕΕΚΠ

Καλως ήρθατε

Σαν καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας
περισσότερα

ΕΕΚΠ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δείτε τα Συνέδρια και τις Εκδηλώσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας
περισσότερα
2o-afissa.jpg

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κολοπρωκτολογίας

Καινοτομία και εξατομικευμένη προσέγγιση. Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική

Δείτε την Α' Ανακοίνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Δείτε το Προκαταρτκικό Πρόγραμμα του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου.

Ολοκληρώστε την on-line Εγγραφή σας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Υποβάλλετε on-line την Περίληψη σας για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

25 Ιουνίου 2020

Α' Ανακοίνωση

25 Ιουνίου 2020

8 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

5 Φεβρουαρίου 2021

Γνωστοποίηση Αποδοχής Εργασιών

5 Φεβρουαρίου 2021

4 Μαρτίου 2021

Έναρξη Συνεδρίου