ΕΕΚΠ

Καλως ήρθατε

Σαν καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας
περισσότερα

ΕΕΚΠ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δείτε τα Συνέδρια και τις Εκδηλώσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας
περισσότερα
2o-afissa.jpg

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κολοπρωκτολογίας

Καινοτομία και εξατομικευμένη προσέγγιση. Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική

Ολοκληρώστε την on-line Εγγραφή σας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Δείτε το Τελικό Πρόγραμμα του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου.

25 Ιουνίου 2020

Α' Ανακοίνωση

25 Ιουνίου 2020

15 Απριλίου 2021

Β' Ανακοίνωση

2 Ιουνίου 2021

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

2 Ιουνίου 2021

30 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

16 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση Αποδοχής Εργασιών

16 Ιουλίου 2021

6 Αυγούστου 2021

Τελικό Πρόγραμμα

16 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη Συνεδρίου

16 Σεπτεμβρίου 2021