Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Συνέδρια της ΕΕΚΠ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας

30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023 - Ξενοδοχείο Electra Palace, Αθήνα