Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Βιβλίο Περιλήψεων

Βιβλίο Περιλήψεων

Το Βιβλίο Περιλήψεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμο