2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας  Kαινοτομία και εξατομικευμένη προσέγγιση. Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας Kαινοτομία και εξατομικευμένη προσέγγιση. Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική


Εκτύπωση