Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας διοργανώθηκε στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2021 στον συνεδριακό χώρο του Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.