Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος HERCORES

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος HERCORES

Η παρούσα αίτηση αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην προοπτική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης HERCORES

Colorectal THRIVE 2024

Colorectal THRIVE 2024

April 14 - 17, 2024, Fribourg, Switzerland