Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

ACPGBI  - Advanced Coloproctology Course

ACPGBI - Advanced Coloproctology Course

Αγαπητοί κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διεξαγωγή του Advanced Coloproctology Course, το οποίο διοργανώνεται από την ACPGBI και θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Απριλίου 2022.

The course has been running successfully for almost 30 years and it has the underlying ethos of delivering a concise summary of everything colorectal trainees need to know to pass the final FRCS as well as practical tips and updates of clinical issues consultant surgeons will likely meet in their regular practice. This maintains and improves the clinical practice of the busy surgeon.


Εκτύπωση