Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Α' Ανακοίνωση

Α' Ανακοίνωση

Η Α' Ανακοίνωση του 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμη.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να την κατεβάσετε.

Α' Ανακοίνωση

Εκτύπωση