Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Συνέδρια της ΕΕΚΠ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου «Anatomy And Surgical Techniques» First Cadaver Course

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου «Anatomy And Surgical Techniques» First Cadaver Course

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Αν και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των λαπαροσκοπικών και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών έχουν αποδειχθεί, η συχνότητα με την οποία έχουν υιοθετηθεί στη χειρουργική του παχέος εντέρου παραμένει μάλλον ακόμη χαμηλή. Έχει γίνει παγκόσμια αποδεκτό ότι η εξειδίκευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου πρέπει να ενσωματώνει την επαρκή εκπαίδευση σε ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση τόσο των καλοηθών όσο και των κακοήθων παθήσεων του οργάνου αυτού. Στην εκπαιδευτική αυτή συνάντηση η προσφορά κατευθύνσεων και συμβουλών από χειρουργούς με έφεση στη διδασκαλία τεχνικών θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην κατανόηση των βασικών βημάτων που πρέπει να ακολουθούνται στις κυριότερες από τις επεμβάσεις που διενεργούνται λαπαροσκοπικά. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη χειρουργική ανατομία του κατώτερου πεπτικού, θα συμφιλιωθούν με τις τεχνικές δυσκολίες, τους διεγχειρητικούς κινδύνους, τα βασικά βήματα της κινητοποίησης, της απολίνωσης αγγειακών δομών και της αναστόμωσης καθώς και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που έχουν ενσωματωθεί στη φαρέτρα των εξειδικευμένων χειρουργών.

Ο τρόπος οργάνωσης και το πρότυπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο χρησιμοποιεί συστατικά βασικά στο σύγχρονο μοντέλο της πολυσταδιακής εκπαίδευσης του νέου χειρουργού, όπου περιλαμβάνονται η θεωρητική κατάρτιση, η εξάσκηση σε προσομοιωτές, η απόκτηση δεξιοτήτων σε ζωικά πρότυπα, η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε πτωματικούς κορμούς και η εκπαίδευση στη χειρουργική αίθουσα. Για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τη συμμετοχή τους, η πρακτική άσκηση έχει διαμορφωθεί ώστε να επιτευχθεί διαμοιρασμός σε μικρές ομάδες για στις δραστηριότητες του Σεμιναρίου.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων από τους ειδικευομένους των 2 τελευταίων ετών της ειδικότητας της Χειρουργικής και από τους νέους ειδικούς χειρουργούς έως 40 ετών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική του κατώτερου πεπτικού, θα γίνει μετά από σύντομη διαδικτυακή συνέντευξη, οπότε, και θα γίνει προσπάθεια να περιοριστούν οι αποκλεισμοί των ενδιαφερομένων, αφού θα συμπεριληφθούν στο επόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Ενίσχυση της έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου» μετά από πρόταση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μ.-Αθ. Δημόπουλου. Υποστηρίζεται με την παροχή του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού από δύο από τις σημαντικότερες Εταιρείες με διεθνή παρουσία στην κατασκευή λαπαροσκοπικών εργαλείων, την Ethicon και τη Medtronic. Για τη στελέχωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας από τους απαραίτητους εκπαιδευτές συνεργάστηκε και η Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας, με τα μέλη της Επιτροπής της: «Ομάδα Εκπαίδευσης (Task Force) στη χειρουργική του παχέος έντερου και του πρωκτού».

Ευελπιστούμε στην επιτυχία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων που θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, καθώς και στη σύντομη εκ νέου οργάνωσή του με εμπλουτισμένο και διευρυμένο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,

Οι Συντονιστές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Θεόδωρος Τρουπής
Καθηγητής Ανατομίας ΕΚΠΑ
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ