Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Κ. Τεπετές

Α΄ Αντιπρόεδρος

Ι. Γ. Καραϊτιανός

Β΄Αντιπρόεδρος

E. de Bree

Γ. Γραμματέας

Ι. Βίρλος

Επίτιμοι Πρόεδροι

Ι. Δ. Κανέλλος, Β. Κομπορόζος

Ταμίας

Δ. Πατσούρας

Μέλη

Γ. Θεοδωρόπουλος
Η. Κατσούλης
Χ. Κοντοβουνήσιος
Κ. Στάμου

Αναπληρωματικά Μέλη

Γ. Σκρουμπής

 


 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Α. Γερούκαλης

Μέλη

Θ. Τσίρλης, Σ. Ψωμάς

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Κ. Μαυραντώνης

Μέλη

Γ. Δεδεμάδη, Β. Λαγόπουλος

 


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΜΜΙΣΘΩΝ FELLOWS) IMPERIAL COLLEGE (ROYAL MARSDEN) ΚΑΙ ST΄ THOMAS ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πρόεδρος

Η. Κατσούλης, A. Tsiamis

Μέλη

C. Kontovounisios, Δ. Λιναρδούτσος,
Δ. Πατσούρας, Μ.Γ. Πραματευτάκης