Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Βιβλίο Περιλήψεων

Βιβλίο Περιλήψεων

Το Βιβλίο Περιλήψεων είναι διαθέσιμο.

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ (Βρετανό - Ιρλανδική Εταιρεία Coloproctology).