Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας διοργανώθηκε στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2021 στον συνεδριακό χώρο του Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.

Τελικό πρόγραμμα

Τελικό πρόγραμμα

Το Τελικό Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο.