Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Τα Νέα της Κολοπρωκτολογίας - Τεύχος 1ο

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Ανασκόπηση Συνεδρίου

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας διοργανώθηκε στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2021 στον συνεδριακό χώρο του Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.

Τελικό πρόγραμμα

Τελικό πρόγραμμα

Το Τελικό Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο.

Βιβλίο Περιλήψεων

Βιβλίο Περιλήψεων

Το Βιβλίο Περιλήψεων είναι διαθέσιμο.

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ

Συνεργασία EEKΠ με ACPGBΙ (Βρετανό - Ιρλανδική Εταιρεία Coloproctology).