Ημερομηνίες: 18-19 Σεπτεμβρίου 2023
Χώροι διεξαγωγής:BMCC Bruges)
Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά
Διοργάνωση: The Leuven Multidisciplinary Colorectal Cancer Group