Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

ESCP’s 19th Scientific and Annual Conference

ESCP’s 19th Scientific and Annual Conference

ESCP’s 19th Scientific and Annual Conference
25-27 September 2024
Thessaloniki International Exhibition & Congress Centre (TIF HELEXPO SA)