Επιστολή Προέδρου

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της ΕΕΚΠ,

Η Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας (ΕΕΚΠ) ιδρύθηκε το 2018 και αριθμεί ήδη περίπου 160 μέλη εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων χειρουργών από όλους τους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του Πρωκτού. Τα μέλη της είναι ιδιαίτερα γνωστές προσωπικότητες και στο εξωτερικό. Επίτιμο μέλος της ΕΕΚΠ και συνοδοιπόρος μας είναι ο γνωστός ‘’Colorectal’’ Καθηγητής του Λονδίνου Paris Tekkis.

Η ΕΕΚΠ γέμισε ένα κενό, που υπήρχε στον χώρο και συνεργάζεται ήδη στενά με σημαντικές ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και φορείς.

Με τη δική σας ενεργοποίηση και συνδρομή η Εταιρεία μας, στο μικρό χρονικό διάστημα, που ενεργοποιείται, πέτυχε άθλους. Η Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας είναι μία ανοικτή Εταιρεία δυναμικής και ενωτικής συνάντησης όλων των επιστημονικών δυνάμεων, που ασχολούνται με τον ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό τομέα της Ιατρικής. Σημειώνουμε, ότι η ετήσια συνδρομή συμμετοχής στην ΕΕΚΠ είναι δωρεάν.

Η ΕΕΚΠ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προαγωγή της χειρουργικής επιστήμης και τέχνης. Έχει ως πρωτεύοντα στόχο την ισχυροποίηση των δεσμών και την ευόδωση συνεργασιών μεταξύ των χειρουργών και των ιατρών βασικών και κλινικών ειδικοτήτων, που επικεντρώνονται επιστημονικά, στοχεύουν ακαδημαϊκά και δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των παθήσεων του παχέος εντέρου.

Καλούμε τα μέλη μας να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να συντονίσουν πολυκεντρικές μελέτες, οι οποίες είναι και από τους κύριους σκοπούς της ΕΕΚΠ.

Η εξειδίκευση της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του πρωκτού έχει καταξιωθεί διεθνώς και επέχει τη θέση μίας αναγνωρισμένης υποειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής.

Η ΕΕΚΠ προάγει την εξειδίκευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου και την συνεχή εκπαίδευση όλων όσων ασχολούνται με την κολοπρωκτολογία. Η τεράστια συσσώρευση γνώσεων και πληροφοριών τα τελευταία έτη καθιστούν την εξειδίκευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου απαραίτητη για τη διαχείριση και την εφαρμογή εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή των κατάλληλων διαγνωστικών προσεγγίσεων, των πολυπαραγοντικών θεραπευτικών μεθόδων, της επιλογής της κατάλληλης καινοτόμου ελάχιστα επεμβατικής εγχειρητικής τεχνικής, δηλαδή της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής και της τεκμηριωμένης εφαρμογής της.

Σε συνεργασία με γνωστά κέντρα του εξωτερικού θα απονέμει ετήσιες έμμισθες υποτροφίες σε μέλη της, νέους ιατρούς, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στην αντιμετώπιση των παθήσεων του παχέος εντέρου. Γι΄ αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή υποτροφιών.

Υπό την Προεδρία των κ.κ. Θεοδωρόπουλου και Κομπορόζου και την ενεργό συμμετοχή σας οργάνωσε, το 2020 στην Αθήνα, με απόλυτη επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας. Υπό την Προεδρία του υποφαινόμενου διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί από 4-6 Mαρτίου 2021, στο ξενοδοχείο Μakedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε και πάλι στη δυναμική συμμετοχή σας.

Προσδοκούμε επίσης στην ενεργό συμμετοχή όλων σας στα διοικητικά της ΕΕΚΠ.

Εισερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. για το 2021 είναι ο γνωστός σε όλους μας Βασίλης Κομπορόζος.

Ιωάννης Δ. Κανέλλος

Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.


Εκτύπωση