Ενημερώσεις

Ενημερώσεις της ΕΕΚΠ

Προκαταρκτικό πρόγραμμα

Προκαταρκτικό πρόγραμμα

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας είναι διαθέσιμο.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να το κατεβάσετε.


Εκτύπωση